Aanraken


Het woord haptonomie is afgeleid van de Griekse woorden:Hapsis en Nomos.
Hapsis: tast, gevoel
Hapto: aanraken, in contact treden om te helen 
Nomos: beschrijving van wetmatigheden.
Haptonomie is de leer van het tasten, voelen, aanraken binnen de ontmoeting. Het gaat in de haptonomie specifiek over het affectieve, het bevestigende contact tussen mensen en om het contact met jezelf. Je lichaam is de drager van je gevoel.
De visie vanuit de haptonomie is dat het bestaan van een mens gericht is op contact, interactie. Zonder contact kwijnt een mens weg. Een mens functioneert het meest volledig als een affectief wezen, in contact met zichzelf en zijn omgeving. 
Haptonomie is gericht op die interactie, op het contact, op de ontmoeting, op het gevoelsleven. 


 

"Ik kan nu meer afstand nemen van hetgene niet meer bij mijn gevoel past: voel me daardoor bevrijd."

"Ik word geraakt door de aanraking."

" Ik heb geleerd om meer bij mezelf te blijven i.p.v. mij te verliezen in mijn hoofd(pijn)."