Aanraken

 

Het woord haptonomie is afgeleid van de Griekse woorden:Hapsis en Nomos.
Hapsis: tast, gevoel
Hapto: aanraken, in contact treden om te helen 
Nomos: beschrijving van wetmatigheden.
Haptonomie is de leer van het tasten, voelen, aanraken binnen de ontmoeting. Het gaat in de haptonomie specifiek over het affectieve, het bevestigende contact tussen mensen en om het contact met jezelf. Je lichaam is de drager van je gevoel.
De visie vanuit de haptonomie is dat het bestaan van een mens gericht is op contact, interactie. Zonder contact kwijnt een mens weg. Een mens functioneert het meest volledig als een affectief wezen, in contact met zichzelf en zijn omgeving. 
Haptonomie is gericht op die interactie, op het contact, op de ontmoeting, op het gevoelsleven. 

"Leren voelen en niet meer zo op mijn kop geven en laten geven. Ik heb meer het gevoel dat ik gewaardeerd word. Mijn gevoelens hoeven niet meer weggewuifd te worden. Ik heb niet meer het gevoel dat ik zeur, wanneer ik mijn gevoelens uit."

"Ik word geraakt door de aanraking."

"Ik kan nu meer afstand nemen van hetgene niet meer bij mijn gevoel past: voel me daardoor bevrijd."