"ik geloof

dat ik geen groter geschenk

kan ontvangen

dan door de ander

te worden gezien,

te worden gehoord,

te worden begrepen

en aangeraakt.


Het grootste geschenk

dat ik kan geven is

de ander te zien,

te horen, te begrijpen, aan te raken

wanneer dat gebeurt

voel ik dat er contact is gelegd."

Virginia SatirVanuit de haptotherapie gaat de aandacht naar het affectieve contact tussen beide partners.


Het affectieve contact is de basis voor de liefdesrelatie. Langdurige stagnatie van de affectieve stroom leidt tot relatieproblemen. Bij haptotherapie in relaties gaat het om het contact met elkaar en jezelf.


Hoe kan je jezelf en elkaar beter begrijpen en bereiken? Hoe ben je gewend om met jezelf en elkaar om te gaan? en beantwoordt dat aan je behoeftes? Kan je jezelf zijn? Hoe kan ik tot meer intimiteit komen?  Word ik nog belemmerd vanuit vroegere ervaringen? Wat maakt dat ik blokkeer, me terugtrek, niet vrij voel, en wat kan ik daarmee? Allemaal vragen die naar boven kunnen komen en waar je vanuit de beleving, vanuit contact en gevoel meer zicht en duidelijkheid over kan krijgen.


 

"Ik ervaar het als een goede ondersteuning."

"Ik word geraakt door de aanraking."

"Uit overleefstand en kom steeds meer tot leven."