werkwijze
 

We beginnen met een gesprek om te laten ontdekken waar je voor komt, wat je vraag, probleem of behoefte is. Het is goed om tevoorschijn te laten komen wat er vanzelf boven komt.

De eerste drie begeleidingen zijn bedoeld om te weten te komen of het klikt,  om te ervaren wat haptotherapie voor je kan betekenen en om te bekijken of hapto-therapie beantwoordt aan je hulpvraag en verwachtingen. De haptotherapie bestaat uit gesprekken, ervaringen die je opdoet vanuit contact (dit kan vanuit afstand of meer nabijheid, afhankelijk van wat goed voelt).

Het bevestigende van het contact is essentieel. De meest directe en belangrijke vorm is de aanraking. De eerste drie keer is de frequentie wekelijks of een keer in de veertien dagen. Na drie keer wordt het duidelijker waar we naar streven. Het is de bedoeling om vanuit je eigen behoeftes en mogelijkheden de frequentie te bepalen.

 

"Ik voel me begrepen en voel me daardoor minder alleen staan."

"Uit overleefstand en kom steeds meer tot leven."

"Ik word geraakt door de aanraking."